ຮ້ານຄ້າ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

ລະຫັດ
ຊື່ຮ້ານຄ້າ
PY39
ພະແນກໂຄສະນາຜ່ານສື່ເອເລັກໂຕນິກ, ກົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ
26/01/2022
QRCode
69HA
ຮ້ານ ອາຫານກາຣເດັນວິວ
26/01/2022
QRCode
5HYP
ຮ້ານອາຫານຕາດແກ້ວມຸງຄຸນ
26/01/2022
QRCode
CEZF
ສວນອາຫານ ຕາດຮົ່ມໄມ້
26/01/2022
QRCode
FR8Y
ສະຖານີລົດໄຟຟ້າຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານແລະຈອດລົດ
26/01/2022
QRCode
2UU4
ພະແນກແນວຄິດ-ຫາງສຽງສັງຄົມ, ກົມສັງລວມ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ
26/01/2022
QRCode
QLW9
ພະແນກຕິດຕາມ ເກັບກຳຂ່າວ ກົມສັງລວມ
26/01/2022
QRCode
PE1V
ພະແນກກວດກາ,ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ,ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ
26/01/2022
QRCode
XBB5
ພະແນກບັນນາທິການ ການເມືອງ, ວາລະສານ ອະລຸນໃໝ່, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ
26/01/2022
QRCode
HSX8
ພະແນກຝຶກອົບຮົມວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມ ກົມອົບຮົມ ຄອສພ
26/01/2022
QRCode