ຮ້ານຄ້າ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

ລະຫັດ
ຊື່ຮ້ານຄ້າ
0EVH
ທສກ ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງໝື່ນ New
29/11/2021
QRCode
R10B
ທະນາຄານສົ່ງເສີ່ມກະສິກຳຫມ່ວຍຫລັກ52 New
29/11/2021
QRCode
FSRQ
ນາງ ເຄືອຍ ຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປ New
29/11/2021
QRCode
PH02
ສະມາຄົນຊາວຫວຽດນາມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ New
29/11/2021
QRCode
Q9K7
ທສກ ເມືອງຫີນເຫີບ New
29/11/2021
QRCode
TB58
Vientiane Plaza Hotel New
29/11/2021
QRCode
IFQI
ຫ້ອງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານເມືອງຫນອງບົກ New
29/11/2021
QRCode
VRQY
ທະນາຄານສົ່ງເສິມກະສິກຳ ຫນ່ວຍບໍລິການ ວຽງຄຳ New
29/11/2021
QRCode
JKPC
APB Vangvieng
28/11/2021
QRCode
UWPW
ນາງຫົງຄຳ
28/11/2021
QRCode